ช่วงเวลา เปิด - ปิด

วันจันทร์-ศุกร์ 8.30.-17.00น.

ลวดเชื่อมทองแดงทองเหลือง. ลวดเชื่อมอุณหภูมิต่ำ