Welcome to ASIA SOUDURE CO.,LTD . / ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท เอเซีย ซูเดอร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่าย ลวดเชื่อมพิเศษ ซ่อมบำรุง selectarc จากฝรั่งเศส, ลวดเชื่อมเงิน SILVER BRAZING
 
 
 

*** สนใจติดต่อติดต่อ ***
บริษัท   เอเซีย  ซูเดอร์  จำกัด

CONTACT
8-10-12 ซอยเสรีไทย 81 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010 554 5050 891 สาขา สำนักงานใหญ่ 
Tel : +66(0) 2919-8501-3, +66(0) 2919-9420 Fax: +66(0) 2517-1337, +66(0) 2517-6746
สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หรือส่ง Resume พร้อมรายละเอียดส่วนตัวมาทาง website ของบริษัท (ติดต่อฝ่ายบุคคล) ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ดี มีเงินเดือนประจำ คอมมิชชั่น โบนัส ค่าสึกหรอ ฯลฯ
 
 
     
 
 หัวหน้าทีมฝ่ายขายพร้อมทีม (ด่วน) 
 

หน้าที่รับผิดชอบ-ลักษณะงาน

คุณสมบัติ

  - ควบคุมดูแลงานขายและการตลาด
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet ได้
- กำหนดนโยบาย วางแผน กลยุทธ์งานด้านขายและการตลาด
- ควบคุมการทำงานของพนักงานขายในทีม
- ประสานงานภายในและพนักงานขาย
- สามารถสร้างรายการส่งเสริมการขายประจำเดือนได้
- เพศ ชาย-หญิง อายุ  25 - 45 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท  สาขาบริหาร/การตลาด 
หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ดี
- ประสบการณ์  3 - 5 ปีขึ้นไป ในด้านงานขายและการตลาด สินค้าอุตสาหกรรม
- มีรถยนต์หรือยานพาหนะส่วนตัว
- มีวิสัยทัศน์ในด้านการตลาดและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- มีรถยนต์หรือยานพาหนะส่วนตัว
- มีความกระตือรือร้นและคอยควบคุมการวางแผนงานให้กับพนักงานขาย
- มีภาวะผู้นำ และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- เงินเดือนตามตกลงและประสบการณ์
 
 
 พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม 2 ตำแหน่ง
  หน้าที่รับผิดชอบ-ลักษณะงาน คุณสมบัติ
  - แสวงหาลูกค้าใหม่และติดตามลูกค้าเก่า
รับผิดชอบการขายสินค้าที่บริษัทกำหนดไว้
- ดูแลลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลังการขายสินค้า
และให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังด้วยความสมัครใจ
- รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารที่ขาย
เพื่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามประสานงานกับฝ่ายจัดส่งสินค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานปัญหาที่พบและหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
- รับผิดชอบเป้าหมายการขายสินค้าตามที่บริษัทกำหนดไว้
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- หญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- ปวส-ปริญญาตรี
- รักงานขาย และมีทักษะในการขาย
- มีรถยนต์ของตัวเอง
- เคยผ่านงานขาย และเดินทางต่างจังหวัด
- หากมีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความกระตือรือร้นและคอยควบคุมการวางแผนงานให้กับพนักงานขาย
- มีภาวะผู้นำ และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- เงินเดือนตามตกลงและประสบการณ์
 
 
 พนักงานควบคุมสโตร์ หรือ คลังสินค้า  2 ตำแหน่ง (ด่วน)
  หน้าที่รับผิดชอบ-ลักษณะงาน คุณสมบัติ
  - ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายสินค้า สามารถวางแผนและบริหารคลังสินค้า
- จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีภาวะผู้นำ สามารถสร้างงาน บริหารทีมได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบด้านตัวเลข
- ดูแลจัดสต๊อกสินค้า จัดสินค้าให้ตรงกับบิล ช่วยงานอื่นๆ
- เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ดี อดทน
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีความรู้และ/หรือประสบการณ์ตรงทางด้านอุปกรณ์งานเชื่อมต่าง ๆ
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
- มีความรับผิดชอบสูง
- บุคลิกดี ทำงานคล่องในการจัดการ มีความละเอียดรอบคอบ และมีระเบียบวินัย
- รับสมัครด่วน เริ่มงานทันที
- ขยัน อดทน เรียนรู้งานได้ดี
- มีภาวะผู้นำ และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- เงินเดือนตามตกลงและประสบการณ์
 
 
 พนักงานธุรการ ประสานงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง (ด่วน)
  หน้าที่รับผิดชอบ-ลักษณะงาน คุณสมบัติ
  - ประสานงานฝ่ายขาย/ธุรการ
- ดูแลให้บริการและให้ข้อมูลด้านสินค้าแก่ลูกค้า
- รับออเดอร์ ออกใบกำกับสินค้า ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้
- ตรวจสอบ ประสานงาน การเบิกสินค้า การยืมสินค้า การคืนสินค้า
การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสินค้าตัวอย่างที่โชว์
- ทำงานด้านเอกสารงานธุรการ และบุคคล
- รับมอบหมายงานจากผู้จัดการ
-  บันทึกรายการลงโปรแกรมสำเร็จรูป Expressโปรแกรม Microsoft ต่างๆ
-  อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- เพศหญิง อายุ 26-35 ปี
- วุฒิ ปวช ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์งานธุรการ และบุคคลมาอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกดี ทำงานคล่องในการจัดการ มีความละเอียดรอบคอบ และมีระเบียบวินัยดี
- ใช้คอมฯได้ดี หรือเคยผ่านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ทางธุรการฝ่ายขายมาบ้าง
- บุคลิกดี ทำงานคล่อง
- เงินเดือนตามตกลงและประสบการณ์
 
     
  ทุกตำแหน่งมีสวัสดิการดังนี้
  1. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
2. โบนัส
3. คอมมิชชั่น
4. ค่าพาหนะ
5. เบี้ยขยัน
6. เงินรางวัลพิเศษ
7. งานสังสรรค์ประจำปี
8. ค่าเสื่อมรถยนต์
9. อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 
 
 
CONTACT บริษัท เอเซีย ซูเดอร์ จำกัด 
8-10-12 ซอยเสรีไทย 81 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010 554 5050 891 สาขา สำนักงานใหญ่
Tel : +66(0) 2919-8501-3, +66(0) 2919-9420 Fax: +66(0) 2517-1337, +66(0) 2517-6746

สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หรือส่ง Resume พร้อมรายละเอียดส่วนตัวมาทาง website ของบริษัท (ติดต่อฝ่ายบุคคล)
ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ดี มีเงินเดือนประจำ คอมมิชชั่น โบนัส  ค่าสึกหรอ ฯลฯ
 
  HOME . PRODUCTS / SELECTARC . DRATEC . WASHINGTON ALLOY . ACCESSORIES . CONTACT
     
 
 
 
    CopyRight 2008 Allright reserved by ASIA SOUDURE Co.,Ltd.
         
SELECTARC